ชี้แจงเนื้อหาในBlogนี้

posted on 10 May 2007 18:19 by pass-away

เนื่องจาก Blog นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากเวบต่างๆ
โดยเฉพาะพันทิพ

ดังนั้น การรีวิว หรือข้อมูลต่างๆนี้ เอามารวบรวมไว้ทั้งนั้น
ขออนุญาตเจ้าของไว้ ณ ทีนี้ด้วยนะคะ
บางทีไม่ได้เขียนแหล่งที่นำเอามา
ขออนุญาตไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ